Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Krótko o harmonicznych

Dźwięki naturalne dobiegające z naszego otoczenia składają się z tonu podstawowego i jego harmonicznych. Z reguły parzystych. Magię barw instrumentów muzycznych tworzą właśnie harmoniczne. Mało jest w naturze brzmień posiadających tylko ton podstawowy. W praktyce możemy je uzyskać z generatora sygnałów sinusoidalnych. Parametr zwany zawartością harmonicznych (THD) urządzenia, w dużym uproszczeniu informuje nas o tym, ile dodatkowych dźwięków powstaje w nim po przejściu sygnału - stając się jego uzupełnieniem. We wzmacniaczu generowane są harmoniczne tam gdzie ich nie ma, lub potęgowane te, które już istnieją.

Czytaj więcej: Krótko o harmonicznych

Krótko o sprzężeniu zwrotnym

Technologie układów wzmacniaczy tranzystorowych można z grubsza podzielić na dwie epoki, których granice wyznaczały przełomowe opracowania fińskiego naukowca, doktora Matti Ottali. W latach siedemdziesiątych wynikami swoich prac odkrył on zalety stosowania płytkiego sprzężenia zwrotnego. Pojawiło się wiele konstrukcji wykorzystujących tę metodę. Wyodrębnił się w tym czasie rejon tranzystorowych wzmacniaczy o bardzo wysokiej jakości brzmienia, zagrażającym na tym polu wzmacniaczom lampowym, w których płytkie sprzężenie zwrotne stosowane było z reguły. Konstrukcje te w porównaniu ze standardowymi, charakteryzowały się lepszym oddaniem sceny dźwiękowej, były szybsze, bardziej przejrzyste i wykazywały dużą wierność detalom muzycznym.

Czytaj więcej: Krótko o sprzężeniu zwrotnym

Wykonanie strony: KorniMedia
Szablon graficzny: Joomlage